Anonymous

August 23, 2017 2:35am

Si mamago la ip amb un servidor dns nomes veuras la ip del servidor no la meva.


Anonymous

August 23, 2017 2:34am

Si mamago la ip amb un servidor dns nomes veuras la ip del servidor no la meva.